Search Results

Keyword: Coronavirus disease

Review Article

Is Vitamin D Supplementation Protective against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)?

Hubert Mado, Edyta Reichman-Warmusz, Damian Dudek, Oliwia Warmusz

ELECTRON J GEN MED, Volume 18, Issue 2, Article No: em283

https://doi.org/10.29333/ejgm/9762

Original Article

A Retrospective Study of the Related Common factors of COVID-19

Xuejun Lu, Haifeng Zhang, Isaac Kumi Adu, Zhi Xiong, Yongxiang Zheng, Jiachong Wang

ELECTRON J GEN MED, Volume 18, Issue 1, Article No: em262

https://doi.org/10.29333/ejgm/8548

Perspective Article

COVID-19 in Kenya

Nancy Mbae

ELECTRON J GEN MED, Volume 17, Issue 6, Article No: em231

https://doi.org/10.29333/ejgm/7896